plfrende

Grants


Mikrostyk Spółka Akcyjna w latach 2013 – 2015 realizował projekt pt.:

„Wzrost konkurencyjności firmy Mikrostyk SA poprzez unowocześnienie parku maszynowego”

W ramach tego projektu zostały zakupione:

· prasa rewolwerowa,
· tokarka sterowana,
· chłodziarka wody chłodzącej elektrodrążarki,
· wibrator cyrkulacyjno – kołowy
· wirówka galwanizerska.

Łącznia wartość projektu: 368 000 zł

Dofinansowanie: 110 400 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Sing up for our NEWSLETTER

check