plfrende

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

MIKROSTYK S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Prace badawczo – rozwojowe nad opracowaniem samokorygującej się prostowarki”.

 

Niniejszy projekt, o charakterze badawczo – rozwojowym, ma na celu opracowanie innowacyjnego w skali świata procesu prostowania, przy wykorzystywaniu prostowarki, dedykowanej procesom obróbki plastycznej.

 

Celem nadrzędnym projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu prostowania. Opracowany innowacyjny proces umożliwi samokorygowanie się – a więc automatyczne ustawienie wałków, a dzięki opracowaniu metody antywibracyjnej oraz bieżącym pomiarom, możliwe będzie precyzyjne określenie odchyłki płaskości taśmy lub detali. Wpłynie to na podwyższenie jakości części tłoczonych, a także ograniczenie odpadów i braków oraz redukcja czasu ponownego nastawienia maszyn, co w efekcie wpłynie korzystnie na wydajność całego procesu prostowanie .

 

 

Wartość projektu: 4 354 970,40 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 821 080,14 PLN

 

 

Zapisz się do NEWSLETTERA

zaznacz