plfrende

Zapytania ofertowe

Ogłoszenie wyników na zapytanie ofertowe na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 80,03 kWp . Oś Priorytetowa 10 Energia. Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Foton Technik Sp. z o.o.
Puławska 2, 02-566 Warszawa
Data wpłynięcia: 17 kwietnia
Cena: 289080,00 zł netto

Pełna lista podmiotów zgłaszających oferty:

1. Foton Technik Sp. z o.o.
2. Assiduus Energia Sp. z o.o.
 




Zapisz się do NEWSLETTERA

zaznacz