plfrende

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Koordynator B+R w projekcie pn. „Opracowanie i wdrożenie w Mikrostyk
innowacyjnych systemów monitorujących w czasie rzeczywistym parametry procesu technologicznego”

Szczegóły zapytania w załączniku [*.pdf]

Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 1/2016

Zapytanie ofertowe nr 2/2016

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Eksperta ds. obróbki plastycznej w projekcie pn. „Opracowanie i wdrożenie w
Mikrostyk innowacyjnych systemów monitorujących w czasie rzeczywistym parametry procesu technologicznego”

Szczegóły zapytania w załączniku [*.pdf]

Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 2/2016

Zapytanie Ofertowe nr 3/2016

Zapytanie dotyczy przeprowadzenia usługi badawczej na rzecz Mikrostyk S.A. w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie w Mikrostyk zaawansowanych systemów diagnostyki i monitorowania procesu plastycznego kształtowania wyrobów z blach” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Szczegóły zapytania oraz formularz w załączniku[*.pdf]

Zapisz się do NEWSLETTERA